';

Image module

About Us

We’re experienced team of lawyers and attorneys at law from Chicago. We provide all kinds of legal services and you may be sure to win all cases with our help.

Contact Us

 • info@youremail.com
 • +1234567890
 • www.rnbtheme.com

© 2019. DynamicFrameworks

SPOZNAJTE NÁŠ KOLEKTÍV

Ľudia

Advokáti

JUDr. Tomáš Suchý, PhD.

advokát, senior partner

 • štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 2006
 • skúšku správcu konkurznej podstaty a reštrukturalizačného správcu zložil v roku 2009
 • advokátsku skúšku zložil v roku 2010
 • dizertačnú skúšku na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zložil v roku 2018
 • sekretariat@suchypartners.sk
JUDr. Zuzana Štrbáková

advokát, partner

 • štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončila v roku 2012
 • advokátsku skúšku zložila v roku 2016
 • zuzana.strbakova@suchypartners.sk
JUDr. Petra Kanianska

advokát, partner

 • štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončila v roku 2007
 • advokátsku skúšku zložila v roku 2011
 • petra.kanianska@suchypartners.sk
JUDr. Zuzana Riehsová

advokát

 • štúdium na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave ukončila v roku 2012
 • advokátsku skúšku zložila v roku 2016
 • Program on United States Law and Dispute Resolution of John Marshall Law School, University of Chicago absolvovala  v roku 2020
 • zuzana.riehsova@suchypartners.sk
JUDr. Ing. Zuzana Šníderová

advokát

 • štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončila v roku 2013
 • štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončila v roku 2015
 • skúšku správcu konkurznej podstaty a reštrukturalizačného správcu zložila v roku 2015
 • advokátsku skúšku zložila v roku 2019
 • zuzana.sniderova@suchypartners.sk
JUDr. Marta Jasíková

advokát

 • štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončila v roku 2012
 • advokátsku skúšku zložila v roku 2016
 • marta.jasikova@suchypartners.sk

Advokátski koncipienti

Mgr. Mgr. Matúš Mendrej

advokátsky koncipient

 • štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončil v roku 2016
 • štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončil v roku 2016
 • je zapísaný ako advokátsky koncipient od roku 2016
 • skúšku správcu konkurznej podstaty a reštrukturalizačného správcu zložil v roku 2018
 • matus.mendrej@suchypartners.sk
Mgr. Jana Podhorcová

advokátsky koncipient

 • štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne ukončila v roku 2012
 • je zapísaná ako advokátsky koncipient od roku 2019
 • jana.podhorcova@suchypartners.sk
Mgr. et Mgr. Andrea Hagarová, MBA

advokátsky koncipient

 • štúdium na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončila v roku 2008
 • štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončila v roku 2013
 • skúšku Master of Business Administration zložila v roku 2016
 • andrea.hagarova@suchypartners.sk
Mgr. Benjamín Balík

advokátsky koncipient

 • štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela ukončil v roku 2020
 • je zapísaný ako advokátsky koncipient od roku 2020
 • benjamin.balik@suchypartners.sk

Právni asistenti a asistenti

Ľubica Hauserová

právny asistent

Zuzana Murtinová

právny asistent

Alena Smutná

právny asistent

Michala Knišková

právny asistent

Irena Stebilová

právny asistent

Mgr. Júlia Kamenská

právny asistent

English