';

Image module

About Us

We’re experienced team of lawyers and attorneys at law from Chicago. We provide all kinds of legal services and you may be sure to win all cases with our help.

Contact Us

 • info@youremail.com
 • +1234567890
 • www.rnbtheme.com

© 2019. DynamicFrameworks

SPOZNAJTE NÁŠ KOLEKTÍV

Ľudia

Advokáti

JUDr. Tomáš Suchý, PhD.

advokát, senior partner

 • štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ukončil v roku 2006
 • skúšku správcu konkurznej podstaty a reštrukturalizačného správcu zložil v roku 2009
 • advokátsku skúšku zložil v roku 2010
 • dizertačnú skúšku na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zložil v roku 2018
 • sekretariat@suchypartners.sk
JUDr. Zuzana Štrbáková

advokát, partner

 • štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončila v roku 2012
 • advokátsku skúšku zložila v roku 2016
 • zuzana.strbakova@suchypartners.sk
JUDr. Petra Kanianska

advokát, partner

 • štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončila v roku 2007
 • advokátsku skúšku zložila v roku 2011
 • petra.kanianska@suchypartners.sk
JUDr. Jana Podhorcová

advokát

 • štúdium na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne ukončila v roku 2012
 • advokátsku skúšku zložila v roku 2023
 • jana.podhorcova@suchypartners.sk
JUDr. Marta Jasíková

advokát

 • štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončila v roku 2012
 • advokátsku skúšku zložila v roku 2016
 • marta.jasikova@suchypartners.sk
Mgr. Sandra Tudíková

advokát

 • štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ukončila v roku 2004
 • advokátsku skúšku zložila v roku 2010
 • sandra.tudikova@suchypartners.sk

Advokátski koncipienti

Mgr. et Mgr. Andrea Bubelíny, MBA

advokátsky koncipient

 • štúdium na Fakulte humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončila v roku 2008
 • štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ukončila v roku 2013
 • skúšku Master of Business Administration zložila v roku 2016
 • je zapísaná ako advokátsky koncipient od roku 2020
 • andrea.hagarova@suchypartners.sk

Právni asistenti a asistenti

Ľubica Hauserová

právny asistent

Zuzana Murtinová

právny asistent

Alena Smutná

právny asistent

Bc. Natália Okoličániová

právny asistent

Peter Synak

právny asistent

Irena Stebilová

právny asistent

Martin Minka

právny asistent

English