';

Image module

About Us

We’re experienced team of lawyers and attorneys at law from Chicago. We provide all kinds of legal services and you may be sure to win all cases with our help.

Contact Us

  • info@youremail.com
  • +1234567890
  • www.rnbtheme.com

© 2019. DynamicFrameworks

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

SUCHÝ & PARTNERS

Image module
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA

SUCHÝ & PARTNERS

Advokátska kancelária SUCHÝ & PARTNERS združuje tím kvalifikovaných, ochotných a schopných advokátov, advokátskych koncipientov a právnych asistentov. Hlavnou filozofiou advokátskej kancelárie SUCHÝ & PARTNERS je zameranie sa na kvalitné poskytovanie právnych služieb a zabezpečenie kompletného právneho servisu ako fyzickým, tak aj právnickým osobám, a to komplexne vo všetkých oblastiach práva.

Náš odborný tím primárne zohľadňuje osobitné potreby klientov, nakoľko cieľom našej advokátskej kancelárie SUCHÝ & PARTNERS je zabezpečenie právnych služieb a poradenstva na najvyššej odbornej úrovni. Záleží nám na budovaní si dôverného vzťahu, ktorý je založený na diskrétnosti a individuálnom prístupe vo vzťahu ku každému jednému klientovi.

Našim klientom ponúkame širokú škálu právneho poradenstva na profesionálnej úrovni a kvalifikované procesné zastupovanie v rôznych konaniach pred orgánmi verejnej správy; napr. kataster nehnuteľností, živnostenský úrad, daňový úrad, obchodný register, stavebný úrad. Zároveň ponúkame zastupovanie v konaniach pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, pred rozhodcovskými súdmi, pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ako aj pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Prejavom nadštandardnej odbornosti našej advokátskej kancelárie je poskytovanie právnych služieb v slovenskom jazyku, českom jazyku, anglickom jazyku, nemeckom jazyku a ruskom jazyku.

MÁTE PRÁVNY PROBLÉM?
Zavolajte nám: +421 (0) 48 419 53 86, +421 (0) 2 2081 26 96

alebo nám pošlite email na sekretariat@suchypartners.sk

English