';

Image module

About Us

We’re experienced team of lawyers and attorneys at law from Chicago. We provide all kinds of legal services and you may be sure to win all cases with our help.

Contact Us

 • info@youremail.com
 • +1234567890
 • www.rnbtheme.com

© 2019. DynamicFrameworks

Obchodné právo

Domov / Služby / Obchodné právo

Služby

Obchodné právo

Obchodné právo je osobitná časť súkromného práva; jedná sa o súhrn právnych noriem upravujúcich právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti. Obchodné právo je teda súbor predpisov upravujúcich postavenie podnikateľov, obchodno-záväzkové vzťahy, ako aj niektoré vzťahy súvisiace s podnikaním.

Naše služby v odvetví obchodného práva

 • kompletný právny servis v oblasti práva obchodných spoločností; najmä založenie, vznik, zmena, zrušenie obchodných spoločností a ich likvidácia podľa aktuálnych potrieb klienta, a to aj vo vzťahu k zahraničným klientom,
 • vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv upravených v Obchodnom zákonníku,
 • prepravné zmluvy a zastupovanie v sporoch z nich plynúcich,
 • plnenie registračných a oznamovacích povinností,
 • poradenstvo a právna pomoc v oblasti postupovania a vymáhania pohľadávok, ako aj zastupovanie v súdnom konaní,
 • dojednávanie obsahu a podmienok mimosúdnych urovnaní,
 • M&A, mergers and acquisitions,
 • poradenstvo a právna pomoc v oblasti práva hospodárskej súťaže a práva na ochranu pred nekalou súťažou,
 • poradenstvo a právna pomoc pri ochrane obchodného mena,
 • zastupovanie pred katastrálnym úradom, živnostenským úradom, obchodným registrom a inými orgánmi za účelom zabezpečenia podnikateľských aktivít,
 • poskytovanie právnych služieb pri organizácii a vedení zasadnutí valných zhromaždení a iných orgánov obchodných spoločností.
MÁTE PRÁVNY PROBLÉM?
Zavolajte nám: +421 (0) 48 419 53 86

alebo nám pošlite email na sekretariat@suchypartners.sk

English