';

Image module

About Us

We’re experienced team of lawyers and attorneys at law from Chicago. We provide all kinds of legal services and you may be sure to win all cases with our help.

Contact Us

  • info@youremail.com
  • +1234567890
  • www.rnbtheme.com

© 2019. DynamicFrameworks

Trestné právo

Domov / Služby / Trestné právo

Služby

Trestné právo

Trestné právo je jedno z odvetvia verejného práva. Poskytuje ochranu spoločenským záujmom uvedeným v Trestnom zákone pred protiprávnymi konaniami tým, že určuje, čo je a čo nie je trestným činom. Ďalej vymedzuje podmienky a predpoklady trestnej zodpovednosti, ustanovuje tresty a ochranné opatrenia a vedie subjekty k plneniu zákonných povinností a zachovaniu pravidiel spolužitia.

Naše služby v odvetví trestného práva

  • právne poradenstvo v súvislosti s trestno-právnou agendou,
  • obhajoba obvinených v trestnom konaní,
  • zastupovanie poškodených v trestnom konaní,
  • zastupovanie odsúdených v konaní o podmienečnom prepustení z výkonu trestu odňatia slobody,
  • vypracovávanie trestných oznámení,
  • vypracovávanie všetkých druhov riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov v trestnom konaní.
MÁTE PRÁVNY PROBLÉM?
Zavolajte nám: +421 (0) 48 419 53 86

alebo nám pošlite email na sekretariat@suchypartners.sk

English