';

Image module

About Us

We’re experienced team of lawyers and attorneys at law from Chicago. We provide all kinds of legal services and you may be sure to win all cases with our help.

Contact Us

 • info@youremail.com
 • +1234567890
 • www.rnbtheme.com

© 2019. DynamicFrameworks

Pracovné právo

Domov / Služby / Pracovné právo

Služby

Pracovné právo

Pracovné právo je kodifikované odvetvie práva upravujúce vzťahy medzi ľuďmi pri uskutočňovaní ľudskej práce. Obyčajne sa zaraďuje do systému súkromného práva, ale má skôr zmiešaný charakter. Ten vyplýva predovšetkým z toho, že sa realizuje jednak v rovnocenných vzťahoch zakladaných dohodou (pracovnou zmluvou) a zároveň má pracovné právo ochrannú funkciu premietajúc tak štátnu sociálnu politiku.

Pracovné právo sa najčastejšie rozdeľuje na individuálne a kolektívne. Individuálne pracovné právo sa zaoberá najmä pracovným pomerom s dôrazom na práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa. Kolektívne pracovné právo upravuje vzťahy medzi kolektívom zamestnancov a zamestnávateľom.

Naše služby v odvetví pracovného práva

 • vypracovávanie vnútorných smerníc spoločností,
 • poradenstvo ohľadom dočasného prideľovania zamestnancov na výkon práce u iného zamestnávateľa,
 • poradenstvo a poskytovanie právnej pomoci ohľadom zákonných spôsobov skončenia pracovného pomeru,
 • právne poradenstvo v oblasti pracovnoprávnych vzťahov poskytované pre zamestnancov aj zamestnávateľov,
 • spracovanie dokumentov týkajúcich sa vzniku, zmeny a zániku pracovného pomeru,
 • zastupovanie zamestnávateľa pri pracovnoprávnych sporoch pred súdmi,
 • zastupovanie zamestnanca v pracovnoprávnych sporoch pred súdmi,
 • právne poradenstvo týkajúce sa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • uplatňovanie a vymáhanie všetkých nárokov v pracovnoprávnych vzťahoch; vrátane nárokov zo zodpovednosti za škodu.
Image module
Image module
MÁTE PRÁVNY PROBLÉM?
Zavolajte nám: +421 (0) 48 419 53 86

alebo nám pošlite email na sekretariat@suchypartners.sk

English