';

Image module

About Us

We’re experienced team of lawyers and attorneys at law from Chicago. We provide all kinds of legal services and you may be sure to win all cases with our help.

Contact Us

 • info@youremail.com
 • +1234567890
 • www.rnbtheme.com

© 2019. DynamicFrameworks

Správne právo

Domov / Služby / Správne právo

Služby

Správne právo

Správne právo je osobitné odvetvie verejného práva, ktoré zahŕňa verejnoprávne normy upravujúce organizáciu a činnosť verejnej správy; vrátane administratívnoprávnych vzťahov, ktoré vznikajú medzi správnymi orgánmi a fyzickými osobami, správnymi orgánmi a právnickými osobami a medzi správnymi orgánmi navzájom.

Naše služby v odvetví správneho práva

 • právne poradenstvo a zastupovanie v správnom konaní pred colnými orgánmi, daňovými orgánmi, stavebnými úradmi a orgánmi na úseku ochrany životného prostredia,
 • zastupovanie v priestupkovom konaní,
 • zastupovanie pred ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi územnej samosprávy; vrátane podávania riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov,
 • právne poradenstvo a zastupovanie v daňovom konaní,
 • právne poradenstvo a zastupovanie pri prejednávaní správnych deliktov,
 • právne poradenstvo a kompletný právny servis týkajúci sa náhrady škody spôsobenej pri výkone verejnej moci,
 • právne poradenstvo v oblasti medicínskeho práva; právna zodpovednosť zdravotníkov, práva pacientov,
 • právne poradenstvo a vypracovanie dokumentácie i zastupovanie vo verejnom obstarávaní.
MÁTE PRÁVNY PROBLÉM?
Zavolajte nám: +421 (0) 48 419 53 86

alebo nám pošlite email na sekretariat@suchypartners.sk

English