';

Image module

About Us

We’re experienced team of lawyers and attorneys at law from Chicago. We provide all kinds of legal services and you may be sure to win all cases with our help.

Contact Us

  • info@youremail.com
  • +1234567890
  • www.rnbtheme.com

© 2019. DynamicFrameworks

Pozemkové právo

Domov / Služby / Pozemkové právo

Služby

Pozemkové právo

Pozemkové právo je súčasťou právneho odvetvia správneho práva a zahŕňa tak hmotnoprávne aspekty, ako aj procesnoprávne aspekty (napr. územné konanie), teda procesné konania. Pozemkové právo v sebe zahŕňa množstvo rôznych činností, ktoré so sebou neraz nesú problematické prvky.

Naše služby v odvetví pozemkového práva

  • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti pozemkového práva,
  • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti nehnuteľností,
  • vypracovanie, analýza a pripomienkovanie všetkých typov zmlúv a dohôd týkajúcich sa prevodu a prechodu nehnuteľností (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, zámenná zmluva, zmluva o prevode členských práv),
  • vypracovanie zmluvnej dokumentácie pri prenájme nehnuteľností,
  • vypracovanie všetkých druhov jednostranných právnych úkonov (napr. návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, odvolanie, iné podanie) v oblasti nehnuteľností,
  • zastupovanie v katastrálnom konaní,
  • zabezpečenie trhového ocenenia nehnuteľnosti realitnou kanceláriou a ocenenie nehnuteľnosti súdnym znalcom.
MÁTE PRÁVNY PROBLÉM?
Zavolajte nám: +421 (0) 48 419 53 86

alebo nám pošlite email na sekretariat@suchypartners.sk

English